Jednotný vizuální styl (JVS, anglicky Corporate Design) je koncept jednotlivých prvků vizuální prezentace společnosti. Spolu s firemní komunikací, firemní kulturou a produktem je součástí firemní identity (Corporate Identity).

 

Prvky

Mezi jednotlivé prvky JVS patří:

 • Název společnosti,
 • Logo,
 • Firemní tiskoviny (hlavičkové papíry, obálky, vizitky),
 • Propagační tiskoviny (letáky, brožury, katalogy),
 • Malá architektura (nástěnky, navigační systém v areálu firmy),
 • Webové stránky.

 

Postup při tvorbě

Vznik jednotného vizuálního stylu se člení do pěti fází:

 1. Analytická a přípravná fáze
 2. Koncepční a kreativní fáze
 3. Kodifikační fáze
 4. Fáze komunikace
 5. Fáze implementace.

Na vzniku JVS se podílí marketingový manažer, grafik a zadavatel.